Tag Archives: vmp training

5 Nguyên tắc vàng trong kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàng hiệu quả

Để có kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàng hiệu quả không chỉ có kiến thức mà bạn phải cần có kỹ năng. Nhưng, bạn nghĩ rằng người bán hàng giỏi là bẩm sinh hay họ đang học kiến thức từng ngày.Tất cả đều có những quy tắc nhất định trong kế hoạch huấn […]

Nguyên tắc 80/20 được áp dụng rất thành công trong kỹ năng bán bán hàng

kỹ năng bán hàng

Phần lớn thành công của bạn – từ 80% trở lên – sẽ được quyết định bởi thái độ, cá tính và động lực của bạn.  Người ta cho rằng yếu tố quan trọng trong kỹ năng bán hàng là “khả năng truyền tải nhiệt huyết”. Một giao dịch diễn ra khi bạn truyền nhiệt […]