Tag Archives: Đào tạo huấn luyện kỹ năng bán hàng

Professional Selling Skills (22,23/6/2018)

Khóa học Professional Selling Skills Là môi trường thảo luận chia sẻ kinh nghiệm nhằm chuẩn hóa quy trình bán hàng hiệu quả, tự tin vào bản thân trong mọi cuộc tiếp xúc với khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau với khách hàng. Chương […]

Khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng 1

Bán hàng là một nghệ thuật và người bán hàng bắt buộc phải là một người nghệ sỹ dù bản thân có thích hay không. Hoạt động bán hàng có hiệu quả hay không quyết định sự tồn vong của cả doanh nghiệp. Chính vì vậy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản […]