Lộ trình phát triển năng lực bán hàng và quản lý bán hàng dành cho FMCG và Bán lẻ

Tư vấn về lộ trình dành riêng cho Doanh Nghiệp vui lòng Liên hệ: 1800 6981 – 0909 38 28 64

  • Hiểu rõ hơn về định hướng pháp triển năng lực đội ngũ có hệ thống, bài bản
  • Để biết cách thực hiện, vận hành và triển khai lộ trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất
  • Đào tạo và phát triển là một quá trình và cần đánh giá kết quả và điều từng giai đoạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!