Chỉ có chuyên biệt mới tạo ra sự đặc biệt - SALES TRAINING chuyên biệt cho các khóa học chuyên sâu:

[stm_services posts_per_page=”12″ posts_per_row=”2″]

“VMP Global Training có bộ chương trình phát triển năng lực dành cho Giám sát và Quản lý thật sát thực với thị trường Việt Nam. Chương trình chúng tôi được tham gia, trải nghiệm và có cơ hội nhìn lại quá trình làm việc của chúng tôi ngay cả khi tôi đang làm cho tập đoàn đa quốc gia”.

Trần Khắc Dũng- National Sales Manager, Rich Product Việt Nam (USA)

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Bạn quan tâm thêm những khóa học khác của VMP Training?

Thiết kế và thực hiện theo từng nhu cầu riêng của Doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!