Các khóa học dành cho cá nhân và doanh nghiệp

Chỉ có chuyên biệt mới tạo ra sự đặc biệt - SALES TRAINING chuyên biệt cho các khóa học chuyên sâu:

Nhà quản lý chuyên nghiệp – Mana Pro

Chương trình đào tạo NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP được thiết kế 02 ngày, giúp nhà quản lý khám phá và trải nghiệm hành trình để trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả và dễ dàng trong sự nghiệp quản lý của mình. Chương trình gồm: 5 cấp độ và chia làm 5 giai đoạn phát

read more
SELLING SKILLS – Kỹ Năng Bán hàng đạt hiệu quả cao

Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn của VMP và theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp với thời lượng tiêu chuẩn là 2 ngày/ 25 học viên. Với phương pháp huấn luyện và đào tạo thông qua trải nghiệm và bài tập thực tế dành cho Nhân viên bán hàng, Giám sát bán hàng và Quản lý bán hàng muốn hệ thống kiến thức và kỹ năng bán hàng bài bản nhất.

read more
Sales Supervisor – Năng lực giám sát bán hàng

Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn của VMP và theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp với thời lượng tiêu chuẩn là 2 ngày/ 25 học viên. Với phương pháp huấn luyện và đào tạo thông qua trải nghiệm và bài tập thực tế dành cho Giám sát bán hàng và Quản lý bán hàng muốn hệ thống kiến thức và kỹ năng giám sát bán hàng bài bản nhất.

read more
Sales Manager – Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn của VMP & Sales Training và theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp với thời lượng tiêu chuẩn là 2 ngày/ 25 học viên. Với phương pháp huấn luyện và đào tạo thông qua trải nghiệm và bài tập thực tế dành cho các cấp Quản lý và những ai muốn hệ thống kiến thức và kỹ năng quản lý một cách hệ thống bài bản.

read more

“VMP Global Training có bộ chương trình phát triển năng lực dành cho Giám sát và Quản lý thật sát thực với thị trường Việt Nam. Chương trình chúng tôi được tham gia, trải nghiệm và có cơ hội nhìn lại quá trình làm việc của chúng tôi ngay cả khi tôi đang làm cho tập đoàn đa quốc gia”.

Trần Khắc Dũng- National Sales Manager, Rich Product Việt Nam (USA)

Chúng tôi chuyên đào tạo bán hàng và Quản lý bán hàng cho doanh nghiệp

Hãy liên hệ ngay với chún tôi để có giải pháp riêng cho doanh nghiệp bạn một cách nhanh chóng nhất,

Khóa học cung cấp cho mình 5 giai đoạn bán hàng hiệu quả, biết được những cách thức tạo lập mối quan hệ với khách hàng. Ngoài ra, mình được tìm hiểu về 4 nhóm phong cách của khách hàng cũng như biết được phương pháp tiếp cận và bán hàng hiệu quả cho từng đối tượng. Trên hết, mình được lĩnh hội những kỹ thuật chốt sale một cách chuyên nghiệp

Chị Ngọc – Nhân viên bán hàng Niemi Viet Nam

Bạn quan tâm thêm những khóa học khác của VMP Training?

Thiết kế và thực hiện theo từng nhu cầu riêng của Doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!