Trong một tổ chức có 2 bộ phận chính:

’Một là Bán hàng

và còn lại là hỗ trợ bán hàng’

Chúng tôi tạo dựng văn hóa bán hàng cho cả tổ chức của bạn

Tìm  giải pháp của bạn

B2B/B2C selling Programs

Sales Training for FMCG/ pharmaceutical
Không có một công thức chung nào đạt hiệu quả tối ưu trong bán hàng vì mỗi sản phẩm, lĩnh vực cần có phương pháp bán hàng phù hợp theo đặc thù. Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học/ Chương trình đào tạo/Lộ trình đào tạo dành cho đội ngũ bán hàng của công ty bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay để tư vấn và cung cấp giải pháp phù hợp nhất với đặc thù của Doanh nghiệp của bạn!.

Liên hệ Tư vấn

Sales & Customer Service Training Programs

Selling For Non-Salespeople
Bạn đang phụ trách bộ phận tài chính – kế toán, HR, Training hay sản xuất. Bạn muốn ‘’bán ý tưởng’’, thuyết phục và mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng nội bộ (bộ phận khác). Bạn đang là bộ phận hỗ trợ bán hàng hoặc bạn muốn thay đổi tư duy, cải thiện hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Doanh nghiệp nên thiết kế chương trình đào tạo riêng cho nhu cầu này.

Liên hệ Tư vấn

Sales Training Roadmap

Lộ trình đào tạo bán hàng dành cho đội ngũ bán hàng
Vào năm 1996, Morgan McCall đã giới thiệu mô hình 70-20-10 cho việc đào tạo. Theo mô hình này, 70% việc phát triển một nhân viên được tích góp từ kinh nghiệm, 20% đến từ huấn luyện và chỉ 10% trong đó là kết quả của các chương trình đào tạo. ‘’Đào tạo là không phải là khóa học mà cả một quá trình’’. Vì vậy để biến kiến thức thành hành động và biến các chương trình đào tạo trở nên hiệu quả cần có được hành trình học tập và doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình đào tạo dài hạn.

Liên hệ Tư vấn

Hãy bắt đầu 1 cuộc trò chuyện

Hotline: 1800.6981