how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Khóa học cung cấp cho mình 5 giai đoạn bán hàng hiệu quả, biết được những cách thức tạo lập mối quan hệ với khách hàng. Ngoài ra, mình được tìm hiểu về 4 nhóm phong cách của khách hàng cũng như biết được phương pháp tiếp cận và bán hàng hiệu quả cho từng đối tượng. Trên hết, mình được lĩnh hội những kỹ thuật chốt sale một cách chuyên nghiệp

Chị Ngọc – Nhân viên bán hàng Niemi Viet Nam