Nhà quản lý chuyên nghiệp – Mana Pro

Chương trình đào tạo NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP được thiết kế 02 ngày, giúp nhà quản lý khám phá và trải nghiệm hành trình để trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả và dễ dàng trong sự nghiệp quản lý của mình.

Chương trình gồm: 5 cấp độ và chia làm 5 giai đoạn phát triển sự nghiệp quản lý: Bản thân -> công việc -> con người -> hệ thống -> mục tiêu

———————————————————————————————

Cấp độ 1 – Quản lý bản thân: Gia tăng 4 yếu tố “KASH” đối với bản thân để xây dựng sự tin tưởng từ người khác, đủ năng lực và tư cách trong quản lý.

Cấp độ 2 – Quản lý công việc: Hiệu quả công việc cá nhân và quản lý các công việc, duy trì hoạt động một cách hiệu quả và năng suất.

Cấp độ 3 – Quản lý con người: Phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực/ đội nhóm để đạt được mục tiêu –  Quản lý chỉ thành công khi có đội ngũ thành công.

Cấp độ 4 – Quản lý hệ thống: Hệ thống hóa mọi hoạt động quản lý sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí. Từng bước chi tiết để tối ưu hóa quá trình quản lý của bạn.

Cấp độ 5 – Quản lý mục tiêu: Thay vì quản lý trực tiếp các công việc cụ thể, bạn chỉ phải đặt ra các mục tiêu, giao việc và ủy quyền cho cấp dưới thực hiện.

 

P/s: bạn đang ở giai đoạn nào?. Hãy cùng nhau khám phá và trải nghiệm!